Seattle

Seattle

        นครซีแอตเติ้ลและปริมณฑล: เป็นจุดศูนย์รวมนานาชาติในด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม เป็นภูมิภาคที่กาลังเสริมสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตอยู่ในปัจจุบัน เป็นภูมิภาคที่ชาวอเมริกันชื่นชอบ นครซีแอตเติ้ลและปริมณฑลมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ยอดเยี่ยมเป็นศูนย์รวมแห่งผู้คนและศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและเป็นศูนย์รวมด้านการคมนาคมขนส่ง และแหล่งเศรษฐกิจแห่งอนาคต
          สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) ได้จัดอันดับให้นครซีแอตเติ้ลเป็นหนึ่งในสิบสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา นครซีแอตเติ้ลและปริมณฑลมีชื่อเสียงเลื่องลือในด้านคุณภาพชีวิต โอกาสที่จะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่งดงามและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจกลางแจ้งที่หลากหลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่เพียงพอแล้วในการดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาพำนักที่เมืองนี้ ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาของภูมิภาคนี้ก็ถือว่าชั้นยอดเช่นกัน นอกจากนี้ เรายังมีระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่ดีที่สุดในประเทศ ทำให้นครซีแอตเติ้ลป็นภูมิภาคที่เป็นที่ชื่นชอบที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาอีกด้วย
       นครซีแอตเติ้ลและปริมณฑลเป็นประตูสู่ชุมชนโลกที่ได้รับความไว้วางใจและสร้างความคุ้มค่าในระดับสูงสุดเสมอมา ท่าเรือที่ซีแอตเติลและทาโคม่าเป็นศูนย์ตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐฯ ติดต่อทางการค้ากับต่างชาติมากกว่า130 ประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคม่าเป็นเกตเวย์นานาชาติสู่เอเชียและยุโรปที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ มีสายการบินให้บริการมากกว่า 40 บริษัท เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปและเอเชีย ทำให้นครซีแอตเติ้ลอยู่ในตำแหน่งจุดศูนย์รวมที่โดดเด่นของโลก
 
 

Follow us on

CONTACT on LINE