Juneau

Juneau

          ช่วงปี 1880 สาหรับ โจ จูโน และริชาร์ด แฮร์ริส นับเป็นเวลาที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้าและมีแต่ความยากลำบาก ในระหว่างที่เขาทั้งสองออกเดินทางเพื่อค้นหาทรัพย์ในดินอันล้ำค่าอย่างเช่นทองคำ ด้วยความช่วยเหลือนำทางจากชนอินเดียนพื้นเมือง แล้วในที่สุดหลังจากที่พวกเขาต้องปีนภูเขาลูกแล้วลูกเล่า ต้องผจญกับกระแสลมที่รุนแรงและเหน็บหนาวและต้องเผชิญกับความยากลำบากนานัปการ พวกเขาก็ได้พบสิ่งที่เป็นสุดยอดปรารถนา “ทองคำ” ในขนาดที่ใหญ่เท่ากับเมล็ดถั่วเลยทีเดียว
          สิ่งที่ปรากฎต่อมาก็คือ ขุมทองที่ใหญ่ที่สุดของโลกจานวน 3 แห่งด้วยกัน ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทองคำในจำนวนที่มีค่ามากกว่า 150 ล้านเหรียญได้ถูกขุดค้นขึ้นมา และแม้ว่าขุมทองเหล่านั้นจะปิดไปแล้วก็ตาม แต่ชุมชนที่โจ จูโน ก่อผลของการออกสำรวจของพวกเขาในครั้งนั้นตั้งขึ้นก็ได้กลายเป็นเมืองหลวงแห่งรัฐอลาสก้าในเวลาต่อมา แล้วธุรกิจแห่งทองก็เข้ามาแทนที่ธุรกิจอื่นจนหมดสิ้น
          ผู้คนพลเมืองเกือบ 30,000 คนที่อาศัยอยู่ในจูโนและเขตใกล้เคียง ทาให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และยังเป็นเมืองที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองของโลกด้วย      จำนวนพื่นที่ 3,108 ตารางไมล์ จะเป็นรองก็แต่เมืองคิรูน่าในประเทศสวีเดน ที่มีพื้นที่ 5,458 ตารางไมล์เท่านั้น จูโนในวันนี้ไม่ได้มีชื่อเสียงแต่เฉพาะจากทองคำและวิถีชีวิตของชาวเมืองเท่านั้น แต่ภาพของธารน้าแข็งที่แสนมหัศจรรย์กับภาพทิวทัศน์ของผืนน้้ำ และทิวเขาที่สวยงามพิสุทธิ์ จะทำให้ผู้ที่ได้มาเยือนที่นี่ ไม่อาจลบภาพประทับใจนี้ออกไปจากความทรงจำอันมีค่าของทุกคนได้เลย

 

 

 

 

Follow us on

CONTACT on LINE