COSTA NEOROMANTICA JAPAN-KOREA

 

เจาะลึก เส้นทางแห่งวัฒนธรรม 

ล่องเรือสำราญ ญี่ปุ่น - เกาหลี 

โปรโมชั่นพิเศษ :

1.เดินทาง 8D/6N ทุกCabin รับเลยทันที Credit on Board USD 150.- / ห้อง

2.เดินทาง 9D/7N พร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดท่านละ 7,000.- บาท****

ไม่สามารถใช้ 2 โปรโมชั่นรวมกันได้ ****

ช่วงเวลาเดินทาง : สิงหาคม พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น : 42,800.- (ห้องมีจำนวนจำกัด)

จองภายใน : วันนี้ - 15 กรกฎาคม 61

 

ค่าบริการรวม

- ค่าห้องพักบนเรือแบบ ห้องไม่มีหน้าต่าง (Inside) (พัก 2 ท่าน/ห้อง) / ภาษีท่าเรือ

- ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ค่าอาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 

- ค่าประกันบนเรือ

 

โปรแกรมเต็ม 8D/6N         อัตราค่าบริการ

 

 

โปรแกรมเต็ม 9D/7N

 

 

 

 

 

 

Follow us on

CONTACT on LINE