Ketchikan

Ketchikan

          เค็ทชิแกน เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นเมืองปฐมแห่งอลาสก้า (ALASKA’S FIRST CITY) เนื่องจากที่นี่เป็นชุมชนที่รวมของเหล่านักเดินทางที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนตอนเหนือ ชื่อเค็ทชิแกนนี้ มีต้นกำเนิดมาจากภาษาชนพื้นเมืองเผ่าทลิงกิต (TLINGIT INDIAN) ซึ่งมีความหมายถึง อินทรีย์กางปีก และยังมีความหมายถึงน้ำตกแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆ เมืองนั้นด้วย ตัวเมืองนี้ตั้งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง และเริ่มต้น ความเจริญมาจากการเป็นที่พักแรมของชนอินเดียนพื้นเมืองที่ออกหาปลา
          ในราวต้นศตวรรษที่ 19 เมื่อทองคำเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้อลาสก้า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการประมงและการทำไม้ ก็ได้มีการก่อตั้งขึ้นในเค็ทชิแกน และถูกพัฒนาขึ้นจนมีความสำคัญในระดับชาติ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างให้เค็ทชิแกนกลายเป็นเมืองใหญ่ขึ้นเป็นอ้นดับสี่  ของอลาสก้า
          นักเดินทางที่ได้มาเยือนเมืองแสนสวยแห่งนี้ จะต้องรู้สึกทึ่งในมรดกของชนพื้นเมืองอินเดียน ซึ่งถูกแสดงในรูปของเสาหลักโทเทม (TOTEM POLES) ที่มีการรวบรวมกันไว้ที่นี่เป็นจานวนมากที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นของเผ่าชนใด ทั้งไฮดา (HAIDAS) ทลิงกิต (TLINGITS) และซิมเซียน (TSIMSHIANS) ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ประกอบให้ประวัติศาสตร์ของเค็ทชิแกนมีสีสันขึ้น
          ที่เค็ทชิแกนนี้เป็นแหล่งของปลาแซลมอนจำนวนมากมาย จึงได้เป็นสวรรค์ของนักตกปลาทั้งหลายรวมทั้งผู้ที่ได้ไปเที่ยวชมจะประทับใจกับภูมิทัศน์ที่สวยงามยิ่งทั้งในตัวเมืองและบริเวณที่รายรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติมิสตี้ ฟยอร์ด (MISTY FJORDS NATIONAL MONUMENT)

 

Follow us on

CONTACT on LINE