เที่ยวนครศรีธรรมราช

ท่องเที่ยวเมืองคอน ขอพรตาไข่ ชมแหล่งโอโซนของไทย
เลื่อมใสสถานที่ในตำนาน

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 2563 (3 วัน 2 คืน)

ราคาเริ่มต้นเพียง 9,500.- / ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง 
วัดธาตุน้อย–ขนมจีนป้าเขียว–หมู่บ้านคีรีวง (เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
- วัดธาตุน้อย” สักการะขอพร “พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์”ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้ชาวเมืองคอนให้ความเลื่อมใสและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง
 
- เดินทางไปยัง “หมู่บ้านคีรีวง”เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งรกรากอยู่ที่เชิงเขาหลวงและยังคงวิถีชีวิตที่เงียบสงบ   แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาล้อมรอบ มีลำธารธรรมชาติขนาดใหญ่ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน จนทำให้หมู่บ้านได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในไทย
 
- นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สองของการเดินทาง
พระมหาธาตุเมืองนคร–ศาลหลักเมือง–วัดเจดีย์ (เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
- นำท่านเดินทางสู่ “พระมหาธาตุเมืองนคร”ทำจิตใจให้สงบ และเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตามศรัทธา พร้อมขอพรพระแอดใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตาเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนมากมาย
 
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ “ศาลหลักเมือง” ที่ตั้งประดิษฐ์สถานคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเวลายาวนาน
 
- สักการะขอพรที่“วัดเจดีย์” ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ที่ อ. สิชล ที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอได้ไหว้รับ (ยกเว้นเรื่องความรัก) จากความเชื่อและความศรัทธาในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายแบบแตกต่างกันไป ซึ่งความเชื่อและความศรัทธา ล้วนแล้วแต่มีประวัติความเป็นมาแทบทั้งสิ้น
 
- นำท่านเข้าพัก ณ ชลนภา รีสอร์ท หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สามของการเดินทาง
แหลมประทับ–ชมโลมาสีชมพู–ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์–หินพับผ้า เช้า / กลางวัน)
 
- เดินทางไป “แหลมประทับ” ชมความงามของ“หมู่เกาะทะเลใต้” หากจังหวะดีท่านอาจได้สัมผัสความน่ารัก ของ“โลมาสีชมพู”หรือที่เรียกกันว่าโลมาขาวเทา หรือโลมาหลังโหนก
 
- นำท่านชม “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์”ที่เกาะนุ้ยนอก พื้นที่แห่งนี้ คือสถานที่ในตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและเมื่อมีการ  ปลุกเสกหรือทำน้ำมนต์ ก็จะนำน้ำจากที่นี่ไปใช้ในพิธีกรรม
 
- ผ่านชม “เขาหินพับผ้า” หรือที่ต่างชาติเรียกว่า“PANCAKEROCK” เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยามีลักษณะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไป 
 

nullnullnull

เงื่อนไข และ รายละเอียดการจอง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทร. 06 3635 5987
Email : 
arcadiacruiseinfo@gmail.com
Line Id : @arcadiacruisecente


Facebook : Arcadia Cruise Center

Follow us on

CONTACT on LINE