เที่ยวสกลนคร - นครพนม

 

เที่ยวอีสาน ขอพรพระธาตุ อิ่มบุญ สุขใจ

เมืองแห่งความสุขริมฝั่งโขง

เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 2563 (3 วัน 2 คืน)

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,900.- / ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง 
วัดพระธาตุเชิงชุม–วัดป่าสุทธาวาส– ชุมชนบ้านท่าแร่-ทะเลสาบหนองหาร ( - / กลางวัน / เย็น)
 
ชม วัดพระธาตุเชิงชุม พระอารามหลวงปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครแต่โบราณ
 
- ชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ณ วัดป่าสุทธาวาส 
 
- เยี่ยมชมชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่ได้ชื่อว่ามีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย ณ ชุมชนบ้านท่าแร่
 
- ชมวิว ทะเลสาบหนองหาร อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดกับตำนานรักที่เล่าขานกันมาช้านาน ผาแดง – นางไอ่
 
- นำท่านเข้าพัก HUG SAKHONNKHON HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สองของการเดินทาง
วัดถ้าผาแด่น – ครามสกล – นครพนม (เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
- ชม Unseen ของจังหวัดสกลนคร วัดถ้าผาแด่น วัดเก่าแก่มีความเป็นมานับร้อยปี ภายในวัดเต็มไปด้วยงานประติมากรรมแกะสลักหินทรายขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ
 
เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตามวิถีไทยที่มีชื่อเสียงของชาวสกลนครที่ ครามสกล
 
- นำท่านเข้าพัก THE RIVER HOTEL NAKHON PHANOM หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สามของการเดินทาง
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – อนุสรณ์สถานประธาน โฮจิมินห์ – ลานพญาศรีสัตตนาคราช  (เช้า / กลางวัน)
 
สักการะ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร” รัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุปีเกิดของคนเกิดปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้เกิดวันอาทิตย์
 
ชม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนาม
 
ชมจุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของนครพนม ลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่นํ้าโขงเพื่อสักการบูชาพญาศรีสัตตนาคราช หนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์เดช
 
 
nullnullnullnull

เงื่อนไข และ รายละเอียดการจอง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทร. 06 3635 5987
Email : 
arcadiacruiseinfo@gmail.com
Line Id : @arcadiacruisecente

Facebook : Arcadia Cruise Center

 

Follow us on

CONTACT on LINE