เที่ยวสุรินทร์ บุรีรัมย์

เที่ยวสุรินทร์ บุรีรัมย์  แดนอีสานใต้ อลังการปราสาทหิน หมู่บ้านช้าง สนามบอลระดับโลก

เดินทาง 15 - 17 เม.ย. / 01 - 03 พ.ค. 64 (3 วัน 2 คืน)

ราคาเริ่มต้นเพียง 6,900.- / ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โปรแกรมการเดินทาง

เงื่อนไข และ รายละเอียดการจอง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทร. 06 3635 5987, 08 1752 1013, 08 1810 2699
Email : 
arcadiacruiseinfo@gmail.com
Line Id : @arcadiacruisecente

Facebook : Arcadia Cruise Center

Follow us on

CONTACT on LINE