เที่ยวเกาะสีชัง - อ่างศิลา

1 DAY TRIP เที่ยวเกาะสีชัง

สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ชมพระราชวังฤดูร้อน

แวะช้อปปิ้งตลาดเก่าอ่างศิลา

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 2564 (เสาร์ และ อาทิตย์)

ราคาเพียง 1,500.- / ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – เกาะสีชัง– ศาลเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าพ่อเขาใหญ่ – พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน –
อ่างศิลา– ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ – Bike park café –ตลาดเก่าอ่างศิลา– กรุงเทพฯ
06.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ สถานี BTS ช่องนนทรี ฝั่ง King Power
06.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.ชลบุรีแวะให้ท่านเลือกซื้ออาหารเช้าที่ร้านอิ่มอุ่น อ.ศรีราชา (ไม่รวมในรายการ)
09.00 น. นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามจากเกาะลอยเดินทางไปยัง “เกาะสีชัง”
10.00 น.

- นำท่านไปไหว้ “ศาลเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าพ่อเขาใหญ่” “ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่” ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเกาะสีชัง นักท่องเที่ยวรวมทั้งทุกคนที่เดินทางมาท่องเที่ยว และมาทำงานหรือมาธุระต่างๆ บนเกาะสีชัง ล้วนต้องเดินทางมาสักการะบูชาองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่

- นำท่านไปยังจุดชมวิว “ช่องอิสริยาภรณ์”เป็นช่องเขาใหญ่ที่อยู่ระหว่างยอดมหาวชิราวุธกับยอดยุคล หากอยู่กลางทะเลจะเห็นความสวยงามทางธรรมชาติเป็นภูเขาที่ขาดออกจากกัน แต่หากชมวิวทิวทัศน์จากบนเกาะที่บริเวณนี้ ก็จะสามารถชมความงดงามของท้องทะเลได้ในแบบ 360 องศา

- เดินทางต่อไปยัง “พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน” ชมพระตำหนักต่างๆ และชมสะพานอัษฎางค์ ซึ่งเป็นสะพานไม้   สีขาวที่ทอดยาวไปยังทะเลในพระตำหนัก ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมพระตำหนักต่างๆได้

“สะพานอัษฎางค์”พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัษฏางคเดชาวุธ ทรงคลายจากอาการพระประชวร ณ เกาะสีชัง ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดสะพาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2434

“เรือนไม้ริมทะเล”หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เรือนขนมปังขิง” เป็นเรือนไม้สีเขียว ปัจจุบันขายเครื่องดื่มและขนมให้กับนักท่องเที่ยว และห้องทางด้านซ้ายของเรือนเขียวมีประวัติความเป็นมาของเกาะ   สีชัง และข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน เช่น กลอนประตู,หินลับมีด, เศษเครื่องปั้นดินเผา

“เรือนวัฒนา” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นอาไศรย์สฐานเมื่อพ.ศ. 2432 เพื่อเป็นที่พักฟื้นสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่อมาใช้เป็นเรือนประทับของพระราชวงศ์ ก่อนจะมีการสร้างพระจุฑาธุชราชฐานใน พ.ศ. 2435 “เรือนผ่องศรี”ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และประวัติบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญสำคัญเกี่ยวกับเกาะสีชังในอดีต

กลางวัน อาหารกลางวันที่ “ก๋วยเตี๋ยวทะเลป้าอ๋อย”บนเกาะสีชัง 
14.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือเกาะลอย 
บ่าย

- นำท่านสู่ “ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ” สร้างด้วยศิลปะแบบจีน ซึ่งมีความวิจิตรงดงามทั้งทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรม มีรูปปั้นเทวรูปต่างๆ มากมายให้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือแม้แต่จะบันทึกภาพตามมุมต่างๆ ในที่นี้ก็จะได้ภาพสีสันสดใสเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อย่างดียิ่ง

- จากนั้นนำท่านไปเลือกซื้อของฝากที่ “ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา” เป็นตลาดที่จำหน่ายอาหารทะเลสดและแห้ง รวมไปถึงอาหารพื้นบ้าน

- แวะคลายร้อนที่ “Bike park café” คาเฟ่ชื่อดังในย่านอ่างศิลา มีมุมให้ถ่ายรูปสวยมากมาย ตกแต่งได้ความคลาสสิคด้วยโทนสีน้ำตาล ผสมผสานกับความโมเดิร์น

18.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุข ความประทับใจ

nullnullnullnull

เงื่อนไข และ รายละเอียดการจอง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทร. 06 3635 5987
Email :
arcadiacruiseinfo@gmail.com
Line Id : @arcadiacruisecente

Facebook : Arcadia Cruise Center

Follow us on

CONTACT on LINE