Costa neoRomantica Japan-Korea

 

เจาะลึก เส้นทางแห่งวัฒนธรรม 

ล่องเรือสำราญ ญี่ปุ่น - เกาหลี 

ยกก๊วน 4 เฟี้ยวเที่ยวญี่ปุ่น   
รับส่วนลดสูงสุด 7,000 บาท/ท่าน

ช่วงเวลาเดินทาง : เมษายน พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น : 42,800.- (ห้องมีจำนวนจำกัด)

จองภายใน : 28 กุมภาพันธ์ 61

 

ค่าบริการรวม

- ค่าห้องพักบนเรือแบบ ห้องไม่มีหน้าต่าง (Inside) (พัก 2 ท่าน/ห้อง) / ภาษีท่าเรือ

- ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ค่าอาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 

- ค่าประกันบนเรือ

 

โปรแกรมเต็ม 8D/6N         อัตราค่าบริการ

 

 

โปรแกรมเต็ม 9D/7N

 

 

 

 

 

 

Follow us on

CONTACT on LINE