Costa neoRomantica Japan-Taiwan

 

เจาะลึก เส้นทางแห่งวัฒนธรรม 2 แผ่นดิน

ล่องเรือสำราญ ญี่ปุ่น - ไต้หวัน 9 วัน / 8 คืน

เดินทาง มกราคม 2561: 03 – 11, 11 – 19, 19 – 27 

ราคาเริ่มต้น : 19,900.- (ห้องมีจำนวนจำกัด)

 

Date Port Arrive Departure
Day 1 Tokyo, Japan - 15.00 PM
Day 2 Nagoya / Aichi, Japan 08.00 AM 15.00 PM
Day 3 Cruising - -
Day 4 Naha (Okinawa), Japan 11.00 AM 17.00 PM
Day 5 Keelung, Taiwan 13.00 PM 21.00 PM
Day 6 Miyakojima, Japan 11.00 AM 18.00 PM
Day 7 Cruising - -
Day 8 Cruising - -
Day 9 Tokyo, Japan 08.00 AM -

 

ค่าบริการรวม

- ค่าห้องพักบนเรือแบบ ห้องไม่มีหน้าต่าง (Inside) (พัก 2 ท่าน/ห้อง จำนวน 8 คืน ) / ภาษีท่าเรือ

 - ค่าประกันบนเรือ

- ค่าอาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) 

 

โปรแกรมเต็ม

 

 

 

Follow us on

CONTACT on LINE