เที่ยวตามล่าแสงเหนือ

Image result for island princess cruise ship92,822 Tonnage / 2,200 Passenger

London - Alesund - Tromso - Alta - Stavanger - London

เดินทางวันที่ 02 - 16 ต.ค. 63

ราคาเริ่มต้นท่านละ 185,000.-

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ตามล่าแสงออโรร่า
โดยเรือ Island Princess ชมสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
เก่าแก่ในเมืองต่างๆ ธรรมชาติที่สวยงามและลิ้มรสอาหารท้องถิ่น

                                                                  

** หมายเหตุ  การพบเห็นแสงออโรร่า ถือเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ

** ทัวร์ในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับให้ตามเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

    

  สนใจเส้นทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-235-1133 / 06-3635-5987 

E-Mail : arcadiacruiseinfo@gmail.com

Line : @arcadiacruisecente

Facebook : arcadiacruisecenter

หรือคลิ๊กที่รูปภาพด้านล่าง

 

 

 

Follow us on

CONTACT on LINE