เที่ยวเบตง ปัตตานี หาดใหญ่

 

เที่ยวเบตง ปัตตานี หาดใหญ่

หลงเสน่ห์ดินแดนใต้สุดสยาม 

(4 วัน 3 คืน)

เดินทาง 01 - 04 พ.ค. / 03 - 06 มิ.ย. / 08 - 11 ก.ค.  64 

ราคาเริ่มต้นเพียง 9,800.- / ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 
โปรแกรมการเดินทาง          
 
 
 
 

เงื่อนไข และ รายละเอียดการจอง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทร. 06 3635 5987, 08 1752 1013, 08 1810 2699
Email : 
arcadiacruiseinfo@gmail.com
Line Id : @arcadiacruisecente

Facebook : Arcadia Cruise Center

 

 

 

 

Follow us on

CONTACT on LINE