Glacier Bay National Park, Alaska

Glacier Bay National Park, Alaska

ภูเขาน้ำแข็ง (glacier)

          คือแม่น้ำที่น้ำเป็นน้ำแข็งและ "ไหล" จากยอดเขาสูงผ่านหุบเหว นำหิมะ น้ำและน้ำแข็งสู่พื้นที่ต่ำกว่าโดยอาศัยอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก

          ตามปกติธารน้ำแข็งจะสลายโดยการระเหยและละลายของน้ำแข็ง ถ้ากระบวนการระเหยของธารน้ำแข็งมีปริมาณที่มากพอ ๆ กับการจับตัวแข็งของน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งนั้นก็อยู่ในสภาวะสมดุล คือธารจะเลื่อนไหลลงมาได้เล็กน้อยหรือถดถอยกลับขึ้นไปได้เล็กน้อยเช่นกัน  แต่ถ้าธารอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุล การคืบคลานของน้ำแข็งก็จะเกิดตลอดเวลา จนธารน้ำแข็งคืบคลานถึงน้ำทะเล การสัมผัสกับน้ำทะเล จนทำให้แผงน้ำแข็งแตกตัว และก้อนน้ำแข็งที่แตกแยกจากธารน้ำแข็ง ก็จะลอยละล่องไปในทะเลเป็นภูเขาน้ำแข็งต่อไป อนึ่งน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็งตามปกติ ผู้คนมักเชื่อว่าเป็นน้ำจืดที่บริสุทธิ์ แต่งานวิจัยของ Gerald Kuzyk ที่ได้กระทำไปเมื่อ ๕ ปีก่อนนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า น้ำแข็งที่ละลายเป็นน้ำจืดจริง แต่ไม่บริสุทธิ์กว่าที่ควรถึงกระนั้นน้ำจืดดังกล่าวก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทะเล ดังนั้น มันจึงลอยเหนือน้ำทะเล เป็นบริเวณสถานอาศัยของฝูงปลาโลมาและแมวน้ำต่อไป

             เหตุการณ์ละลายของธารน้ำแข็ง จึงทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและมีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปร่างฝั่งทะเลของโลกด้วย

ธารน้ำแข็ง (Fjord)

 

          ตามปกติเวลาธารน้ำแข็งละลายจะไม่มีใครใดสนใจ เพราะการละลายจะเป็นไปทีละน้อย ๆ จนแทบไม่มีใครสังเกตเห็น แต่ใน   พ.ศ. ๒๕๔๐ ในขณะที่ Gerald Kuzyk กำลังเดินสำรวจยอดเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมในแถบ Yukon ของแคนาดา เขาได้กลิ่นมูลของกวาง caribou เพราะเหตุว่าในดินแดนแถบนั้นไม่มีใครเคยเห็นกวางพันธุ์นี้มานานเป็นศตวรรษแล้ว Kuzyk จึงเดินตามกลิ่นและได้พบบริเวณที่มีมูลกวางพันธุ์ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประมาณ ๑ ตารางกิโลเมตร การสำรวจสถานที่ใกล้เคียงในเวลาต่อมา ได้ทำให้ Kuzyk พบซากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก หนู หอกและศรที่มนุษย์ในสมัยโบราณใช้การวัดอายุของซากสัตว์ และอุปกรณ์เหล่านี้โดยเทคนิคคาร์บอน-๑๔ แสดงให้ Kuzyk รู้ว่าวัตถุบางชิ้นมีอายุมากถึง ๘,๓๐๐ ปี

 

Follow us on

CONTACT on LINE